پروژه پایانی با موضوع پولشوئی و تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر آن 10000 تومان

پروژه پایانی با موضوع پولشوئی و تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر آن

پروژه پایانی دوره ی کارشناسی من در خصوص پولشویی و تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر آن بود، یا به عبارتی پولشویی های الکترونیکی را مورد بحث قرار داده ام این پروژه ی پایانی کاملا متعلق به خودم هست و از هیچ [...]

مشاهده و خرید