بودجه بندی در شرکت های تولیدی 5750 تومان

بودجه بندی در شرکت های تولیدی

بودجه بندی درشرکت های تولیدی یکی از اصول واساسی ترین امور برنامه ریزی می باشد. نیاز به بودجه بندی درتمام واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بزرگ یکی از ملزومات اساسی می باشد .

مشاهده و خرید
آموزش مدیریت بر مبنای فعالیت رایگان

آموزش مدیریت بر مبنای فعالیت

فایل ارائه پیوست به آموزش روش مدیریت بر مبنای فعالیت می پردازد. این فایل صرفا برای استفاده خریدار اصلی آن می باشد از این رو استفاده از آن برای افراد دیگر غیر مجاز و ناقض حقوق مولفین می باشد. تمام [...]

مشاهده و خرید
ارائه کارت امتیاز متوازن رایگان

ارائه کارت امتیاز متوازن

مطالبی که این فایل در بر می گیرد: اهمیت BSC پیشینه موضوع و سیر تکامل BSC اصول و مبانی حاکم بر BSC مزایای BSC پیاده سازیBSC با ذکر یک مثال ارزیابی موفقیت یک استراتژی معایب BSC نتیجه گیری و پیشنهادات

مشاهده و خرید
آموزش روش انشعاب و تحدید رایگان

آموزش روش انشعاب و تحدید

در این فایل آموزشی تلاش شده است تا روش انشعاب و تحدید با ذکر مثال توضیح داده شود. این فایل صرفا برای استفاده خریدار اصلی آن می باشد از این رو استفاده از آن برای افراد دیگر غیر مجاز و ناقض حقوق [...]

مشاهده و خرید