آموزش سوجوک تراپی( درمان بدون دارو) 69000 تومان

آموزش سوجوک تراپی( درمان بدون دارو)

سوجوک تراپی یک طب کره ای است (شاخه ای از بازتاب درمانی)که کاربردهای بزرگی در علم درمانگری دارد این آموزشها بدون نیاز به هیچگونه مهارت پزشکی با گویشی بسیار روان و جذاب ارائه شده است درمان از طریق [...]

مشاهده و خرید