ترجمه مقاله A linear programming-based optimization algorithm for solving nonlinear programming problems 10000 تومان

ترجمه مقاله A linear programming-based optimization algorithm for solving nonlinear programming problems

ارائه یک الگوریتم بهینه ­سازی مبتنی بر برنامه ­ریزی خطی برای حل مسائل برنامه ­ریزی غیر خطی چکیده: در این مقاله یک الگوریتم بهینه ­سازی  برنامه­ ریزی خطی که آن را الگوریتم صفحات برشی ترتیبی می­ [...]

مشاهده و خرید