ترجمه مقاله یادگیری غیررسمی مبتنی بر وب۳ برای تأمین نیازهای آموزش هزاره سوم: ادراکات دانشجویان دانشگاه 15000 تومان

ترجمه مقاله یادگیری غیررسمی مبتنی بر وب۳ برای تأمین نیازهای آموزش هزاره سوم: ادراکات دانشجویان دانشگاه

متخصصین و سیاست‌گذاران دورنمای آموزش عالی در هزاره سوم را با رویکردهای روش‌شناختی متنوع در درون چهارچوب‌های مفهومی، تجزیه و تحلیل کرده‌اند. عنوان این پژوهش به دلیل افزایش تمرکز بر روی رویکردهای [...]

مشاهده و خرید
ترجمه مقاله A linear programming-based optimization algorithm for solving nonlinear programming problems 10000 تومان

ترجمه مقاله A linear programming-based optimization algorithm for solving nonlinear programming problems

ارائه یک الگوریتم بهینه ­سازی مبتنی بر برنامه ­ریزی خطی برای حل مسائل برنامه ­ریزی غیر خطی چکیده: در این مقاله یک الگوریتم بهینه ­سازی  برنامه­ ریزی خطی که آن را الگوریتم صفحات برشی ترتیبی می­ [...]

مشاهده و خرید