فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار Expert Choice 50000 تومان

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار Expert Choice

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت آموزش دانشجویان و پژوهشگران و توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت­ های [...]

مشاهده و خرید
آموزش مدیریت بر مبنای فعالیت رایگان

آموزش مدیریت بر مبنای فعالیت

فایل ارائه پیوست به آموزش روش مدیریت بر مبنای فعالیت می پردازد. این فایل صرفا برای استفاده خریدار اصلی آن می باشد از این رو استفاده از آن برای افراد دیگر غیر مجاز و ناقض حقوق مولفین می باشد. تمام [...]

مشاهده و خرید
آموزش روش قیمت گذاری انتقالات داخلی رایگان

آموزش روش قیمت گذاری انتقالات داخلی

بخشی از فایل آموزش قیمت گذاری انتقالات داخلی را در زیر می توانید مشاهده کنید انتقال کالاها و خدمات بین قسمتهای مختلف یک واحد انتفاعی بزرگ که به شکل غیرمتمرکز اداره می شود، از دیدگاه حسابداری نوعی [...]

مشاهده و خرید
ارائه کارت امتیاز متوازن رایگان

ارائه کارت امتیاز متوازن

مطالبی که این فایل در بر می گیرد: اهمیت BSC پیشینه موضوع و سیر تکامل BSC اصول و مبانی حاکم بر BSC مزایای BSC پیاده سازیBSC با ذکر یک مثال ارزیابی موفقیت یک استراتژی معایب BSC نتیجه گیری و پیشنهادات

مشاهده و خرید
آموزش روش انشعاب و تحدید رایگان

آموزش روش انشعاب و تحدید

در این فایل آموزشی تلاش شده است تا روش انشعاب و تحدید با ذکر مثال توضیح داده شود. این فایل صرفا برای استفاده خریدار اصلی آن می باشد از این رو استفاده از آن برای افراد دیگر غیر مجاز و ناقض حقوق [...]

مشاهده و خرید
اینترنت اشیاء رایگان

اینترنت اشیاء

این فایل صرفا برای استفاده خریدار اصلی آن می باشد از این رو استفاده از آن برای افراد دیگر غیر مجاز و ناقض حقوق مولفین می باشد. تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به تیم مشاوره مدیریت می باشد و [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه دیمتل (پرسشنامه DEMATEL) 5000 تومان

پرسشنامه دیمتل (پرسشنامه DEMATEL)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید