پرسشنامه دلفی (Delphi) 20000 تومان

پرسشنامه دلفی (Delphi)

آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی پرسشنامه دلفی این فایل توسط اساتید تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است تا به دانشجویان و پژوهشگران کمک نماید بتوانند بر اساس این فایل به طراحی پرسشنامه و اجرای [...]

مشاهده و خرید