روش دلفی فازی 20000 تومان

روش دلفی فازی

توجه : این فایل بدون نرم افزار است در صورت نیاز به نرم افزار دلفی فازی به همراه فایل می توانید آن را از اینجا دانلود کنید آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی فازی این فایل توسط اساتید تیم مشاوره [...]

مشاهده و خرید
روش دلفی فازی با نرم افزار 40000 تومان

روش دلفی فازی با نرم افزار

توجه : فایل زیر به همراه نرم افزار ارائه شده است در صورت نیاز، شما می توانید فایل آموزش را بدون نرم افزار با قیمت کمتر از اینجا دانلود نمایید. آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی فازی این فایل [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه دلفی (Delphi) 20000 تومان

پرسشنامه دلفی (Delphi)

آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی پرسشنامه دلفی این فایل توسط اساتید تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است تا به دانشجویان و پژوهشگران کمک نماید بتوانند بر اساس این فایل به طراحی پرسشنامه و اجرای [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار تاپسیس خاکستری (Gray Topsis) 79000 تومان

نرم افزار تاپسیس خاکستری (Gray Topsis)

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار ویکور فازی (Fuzzy Vikor Solver) 79000 تومان

نرم افزار ویکور فازی (Fuzzy Vikor Solver)

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis Solver) 79000 تومان

نرم افزار تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis Solver)

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار سوآرا (SWARA) 30000 تومان

نرم افزار سوآرا (SWARA)

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار آراس (ARAS) 50000 تومان

نرم افزار آراس (ARAS)

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را [...]

مشاهده و خرید
دانلود فصل چهار smart pls با نقش تعدیلگر 25000 تومان

دانلود فصل چهار smart pls با نقش تعدیلگر

فایل حاوی مراحل تحلیل نرم افزار smart pls می باشد که با در نظر گرفتن متعییر تعدیلگر تمامی مراحل را به زبانی ساده ارائه کرده است. علاوه بر آن این فایل قبل از تحلیل متغییر تعدیلگر ، تحلیل بدون در [...]

مشاهده و خرید
مقاله مدیریت ریسک در سازمان ها 5000 تومان

مقاله مدیریت ریسک در سازمان ها

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست [...]

مشاهده و خرید
مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی در غالب نفوذی بر فرآیند دانش مدیریتی: نقش زمینه ی کاری-مشخصه های شغلی و فناوری اطلاعاتی 15000 تومان

مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی در غالب نفوذی بر فرآیند دانش مدیریتی: نقش زمینه ی کاری-مشخصه های شغلی و فناوری اطلاعاتی

این تحقیق درباره ی اینکه چگونه زمینه ی کاری خاص فرد-مشخصه های کاری و الزامات شغلی مربوط به دانش در رابطه ی بین فناوری و استفاده از سیستم اطلاعاتی در دانش مدیریتی تاثیر می گذارد تمرکز می کند. [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل زیان ده شرکت ذغال سنگ 15000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل زیان ده شرکت ذغال سنگ

شرکت سهامی خاص زغال سنگ البرز مرکزی در تاریخ ۳۱/۶/۵۳ تحت شماره ۱۹۶۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً به موجب صورت جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۰ مجمع فوق العاده دفتر مرکزی، [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار تحلیل رابطه خاکستری 50000 تومان

نرم افزار تحلیل رابطه خاکستری

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را [...]

مشاهده و خرید