نرم افزار ویکور (Vikor) 50000 تومان

نرم افزار ویکور (Vikor)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار تاپسیس (Topsis) 50000 تومان

نرم افزار تاپسیس (Topsis)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار روش جمع موزون ساده (SAW) 40000 تومان

نرم افزار روش جمع موزون ساده (SAW)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار آنتروپی (Entropy) 30000 تومان

نرم افزار آنتروپی (Entropy)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار دیمتل (DEMATEL Solver) 70000 تومان

نرم افزار دیمتل (DEMATEL Solver)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
ابزارهای جذب مشتری 10000 تومان

ابزارهای جذب مشتری

این کتاب برای اندسته افراد است که با مردم ، چه درون یا برون سازمانی، کار میکنند. باید فرض شود که کلید موفقیت و در آمد شما متعهد بودن به ارائه خدمات به مشتری با کیفیت و برخورد مناسب است. با هدف [...]

مشاهده و خرید
راز ثروت سریع 4900 تومان

راز ثروت سریع

درکتاب راز ثروت سریع به اهمیت رابطه برای موفقیت تاکیددارد. پرواز با عقاب ها را بهتر از آب بازی با اردکها دانسته .

مشاهده و خرید
بودجه بندی در شرکت های تولیدی 5750 تومان

بودجه بندی در شرکت های تولیدی

بودجه بندی درشرکت های تولیدی یکی از اصول واساسی ترین امور برنامه ریزی می باشد. نیاز به بودجه بندی درتمام واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بزرگ یکی از ملزومات اساسی می باشد .

مشاهده و خرید
آشنایی و تمرین با افعال چند قسمتی 10000 تومان

آشنایی و تمرین با افعال چند قسمتی

نوشتن این کتاب چندین سال طول کشید و نهایتآ با هدف ارتقآ سطح زبان ایرانیان طرح شده است. امیدوارم که این مطالب نیاز شما را تا حدی بتواند رفع کند و شما را در امر یادگیری همچنان تشویق نماید. با ۲۲ [...]

مشاهده و خرید