روش دلفی فازی

روش دلفی فازی

تعداد صفحات: 50 صفحه

فرمت فایل: Word, PDF

زمان تهیه فایل: بهمن 1396

محل تهیه فایل: تیم مشاوره مدیریت (mcteam.ir)

دسته بندی: -

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 383 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۰ تیر ۱۳۹۷

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود .

20000 تومان – خرید

توجه : این فایل بدون نرم افزار است در صورت نیاز به نرم افزار دلفی فازی به همراه فایل می توانید آن را از اینجا دانلود کنید

آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی فازی

این فایل توسط اساتید تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است تا به دانشجویان و پژوهشگران کمک نماید بتوانند بر اساس این فایل به طراحی پرسشنامه و اجرای روش دلفی فازی بپردازند.

روش دلفی یک از پرکاربردترین روش های پژوهش است که در بسیاری از مقالات و پایان نامه ها از آن برای انجام پژوهش استفاده می شود. اما متاسفانه در اکثر این پژوهش ها به شیوه کاملا نادرست و بسیار ساده انگارانه از این روش استفاده می شود. یا به عبارت دقیقتر می توانم بیان کنم که در این پژوهش ها اصلا روش دلفی در عمل بکار گرفته نشده است بلکه داده ها توسط خود دانشجو ایجاد شده است و برای اینکه پژوهش خود را علمی قلمداد کنند از اسم روش دلفی استفاده کرده اند. به همین علت است که در فایل مقاله یا پایان نامه آنها اثری از پرسشنامه و فرآیند روش دلفی دیده نمی شود چون اصلا هیچ گونه خروجی بابت روش دلفی در اختیار ندارند که گزارش کنند.

به علت درخواست زیاد دانشجویان تیم مشاوره مدیریت تلاش نمود تا یک فایل راهنما برای نحوه طراحی پرسشنامه و اجرای فرآیند دلفی فازی فراهم کند.

محتوای فایل اول با نام آموزش روش دلفی(پی دی اف- ۱۴ صفحه):

در این فایل سعی شده است تا به صورت خلاصه به آموزش تئوریک روش دلفی پردخته شود که این فایل خود شامل سرفصل های:

 • تعاریف روش دلفی
 • نقاط قوت روش دلفی
 • نقاط ضعف روش دلفی
 • کاربردهای روش دلفی
 • شرایط مناسب برای استفاده از روش دلفی
 • انواع روش دلفی
 • عناصر تشکیل دهنده روش دلفی
 • نحوه شناسایی و انتخاب شرکت کنندگان(خبرگان) در روش دلفی
 • نحوه طراحی پرسشنامه در دلفی
 • روش های بررسی روایی(اعتبار) و پایایی پرسشنامه دلفی
 • اندازه نمونه یا همان تعداد خبرگان در روش دلفی
 • روش های انتخاب خبرگان یا همان شرکت کنندگان در دلفی
 • مراحل انجام پژوهش به روش دلفی
 • برخی از شاخص های پارامتریک و ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه دلفی

محتوای فایل دوم با نام تجزیه و تحلیل داده ها در روش دلفی فازی(ورد – ۳صفحه):

در این فایل سعی شده است تا مرحله تجزیه و تحلیل داده ها در روش دلفی فازی بصورت توضیح داده شود، که شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • مرحله جمع آوری داده ها 
 • محاسبه ارزش فازی هر سوال(عامل)
 • دی فازی کردن مقادیر فازی هر سوال(عامل)
 • این فایل به صورت ورد ارائه شده است تا در صورت نیاز روابط آن را در فایل خود استفاده نمایید.
 • در حقیقت برای تجزیه و تحلیل داده ها در روش دلفی فازی ارائه شده از روابط زیر استفاده شده است:

محتوای فایل سوم با نام آموزش روش دلفی فازی با یک مثال(پی دی اف- ۲۵ صفحه):

در این فایل سعی شده است تا با ارائه یک مثال بصورت کاربردی به پیاده سازی روش دلفی پرداخته شود که شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • ارائه یک مثال
 • ارائه شرط توقف دلفی توسط تیم تحقیق برای مثال ارائه شده
 • بیان مساله تحقیق برای مثال ارائه شده
 • تشکیل تیم تحقیق و شناسایی و انتخاب اعضای پانل(شرکت کنندگان) برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه اولیه برای مثال ارائه شده
 • بررسی روایی و پایایی پرسشنامه دور اول برای مثال ارائه شده
 • ارسال پرسشنامه دور اول به خبرگان و جمع آوری آن برای مثال ارائه شده
 • تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه اول (بررسی پایای، شرط توقف و …) برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه دور دوم بر اساس نتایج پرسشنامه دور اول برای مثال ارائه شده
 • ارسال و جمع آوری پرسشنامه دوم و تجزیه و تحلیل آن برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه دور سوم بر اساس نتایج دور دوم
 • نشان دادن رسیدن به شرط توقف در دور سوم برای مثال ارائه شده
 • ارائه گزارش خروجی پژوهش برای مثال ارائه شده
 • نحوه محاسبه وزن و رتبه سوالات پژوهش در پرسشنامه دور سوم برای مثال ارائه شده

محتوای فایل چهارم با نام پرسشنامه های طراحی شده برای مثال (ورد – ۴ صفحه):

در این فایل پرسشنامه های طراحی شده برای دورهای اول تا سوم در مثال بالا در قالب فایل ورد در اختیار شما قرار داده شده است تا در صورت نیاز بتوانید از آن در پژوهش خود استفاده کنید.

محتوای فایل پنجم با نام راهنمای محاسبات (پی دی اف- ۴ صفحه):

در این فایل سعی شده است نحوه انجام محاسباتی که با استفاده از SPSS در مثال بالا انجام شده است را آموزش دهیم که شامل:

 • نحوه محاسبه آلفای کرونباخ در مثال ارائه شده با استفاده از SPSS
 • نحوه تشخیص نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها با استفاده از روش های چولگی و کشیدگی و ترسیم نمودار هیستوگرام در SPSS

محتوای فایل ششم با نام روش دوم دلفی فازی (پی دی اف- ۳ صفحه):

در این فایل به آموزش یک روش دیگر از روش های دلفی فازی پرداخته شده است. البته تمام مراحل روش دوم دلفی فازی دقیقا شبیه روش اول است با این تفاوت که تنها در مرحله محاسبه ارزش فازی هر سوال و محاسبه حد آستانه تفاوت دارد.

تیم مشاوره مدیریت علاوه بر فایل آموزشی بالا نرم افزاری برای بخش تجزیه و تحلیل روش دلفی فازی (برای هر دو روش دلفی فازی) طراحی کرده است که در صورت تمایل می توانید فایل بالا را به همراه نرم افزار از اینجا دانلود کنید

نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که شما تنها لازم است داده های جمع آوری شده را وارد کنید سایر محاسبات از جمله ارزش فازی هر سوال، مقدار دی فازی هر سوال، حد آستانه، شناسایی سوالات مهم و غیر مهم، درصد تجمیع نظرات خبگران، محاسبه وزن هر سوال و رتبه بندی سوالات توسط نرم افزار به صورت خودکار محاسبه می شود.

در صورت نیاز به مشاوره، تدریس و تجزیه و تحلیل داده های خود با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه می توانید به سایت تیم مشاوره مدیریت (mcteam.ir) مراجعه فرمایید

پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – روش دلفی – روش دلفی – روش دلفی – روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش طراحی پرسشنامه دلفی – تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی – اموزش طراحی پرسشنامه دلفی- اموزش طراحی پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی – پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی – پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی- پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی- پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی

پاسخ دهید