آموزش روش ویکور در اکسل

آموزش روش ویکور در اکسل

تعداد صفحات: 68 اسلاید

فرمت فایل: pdf

زمان تهیه فایل: 1399

دسته بندی:

قیمت: 80000 تومان

تعداد نمایش: 49 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 فوریه 2021

به روز رسانی در: 3 فوریه 2021

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود .

80000 تومان – خرید

دراین آموزش، تصمیم گیری چندمعیاره باروش ویکور، به صورت کاربردی آموزش داده می شود.این فایل شمارا ازتمام فایل های آموزشی دیگر مربوط به این روش بی نیازمی کند. اگرمی خواهید برای مقاله و یاپایان نامه خود از این روش استفاده کنید، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

  فهرست سرفصل ورئوس مطالب مطرح شده دراین مجموعه آموزشی(نوع فایل پی دی اف است pdf)
درس یکم   : مقدمه  ای برمفاهیم اولیه تصمیم گیری
.   مبانی تصمیم گیری

.   تعاریف اولیه  و تاریخچه ویکور

درس دوم : طراحی پرسشنامه ویکور

.  نحوه تهیه پرسشنامه  به صورت فردی وگروهی درکاغذ

. اهمیت معیارها برای تنظیم درهرپرسشنامه(با مثال های کاربردی )

. اهمیت تکمیل پرسشنامه توسط هرخبره یاکارشناس

درس سوم : تشکیل ماتریس تصمیم

درس چهارم : بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم (نرمال سازی )

درس پنچم :    تعیین نقطه ایده ال مثبت ومنفی

درس ششم :  مقادیرسودمند برای گزینه ها

درس هفتم : مقادیر تاسف برای گزینه ها

درس هشتم : شاخص ویکور

درس نهم :  مرتب کردن گزینه ها براساس شاخص ها

درس دهم : معیاربرتری گزینه ها

درس یازدهم : مثال کاربردی درنرم افزار اکسل